IRMA-meet.nl
Welkom
IRMA-meet logo v.1.0.1-7-g3176d5a-dirty

VIDEO GESPREKKEN MET ZEKERHEID

Online ontmoetingen, zonder verrassingen

Alleen mensen die bewijzen wie ze zijn kunnen deelnemen aan IRMA-meet video gesprekken. Je krijgt zo zekerheid en wordt niet voor de gek gehouden, in je zakelijke ontmoetingen, (medische) consulten of mondelinge tentamens.
Alleen voor gebruik in Nederland:
Ben je niet zeker welk type vergadering geschikt is voor je?
Lees hieronder meer!

Weet met wie je praat

In IRMA-meet video gesprekken moet je bewijzen wie je bent door eerst relevante gegevens over jezelf te onthullen (zoals je naam en e-mail adres) voordat je aan een geprek kunt deelnemen.

Bewijs wie je bent met IRMA

Met IRMA kun je bewijzen wie je bent. Het is een gratis, open source app voor je online identiteit. Het werkt als een kaartenbakje op je telefoon waarin je persoonlijke gegevens over jezelf kunt verzamelen op losse kaartjes. Die kaartjes staan alleen op je telefoon en nergens anders. Jij hebt zelf in de hand waar je ze onthult.

Van start

Iedere IRMA-meet gebruiker heeft de IRMA app nodig, gevuld met relevante persoonlijke gegevens. Welke gegevens precies nodig zijn zal afhangen van het soort video gesprek.

Als je de IRMA app nog niet hebt, installeer die dan eerst vanuit de iOS App Store of Google Play Store, en laad de relevante kaartjes in de app, met je naam of je e-mail adres.

In eerste instantie is er nog maar één soort video gesprek beschikbaar, waarvoor je e-mail en naam vereist zijn. Die naam kun je binnen IRMA app ophalen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de gemeente.

Kies uit drie gratis opties

Video gesprek

Voor wie? Videovergaderingen met maximaal zes deelnemers kunnen door iedereen, wereldwijd, worden gehost.

Toon meer

Mondeling video tentamen

Voor wie? Academici in Nederland kunnen IRMA-meet gebruiken voor één-op-één mondelinge tentamens via video, met geverifieerde identiteit van de student.

Toon meer

Medisch video consult

Voor wie? Artsen en andere medische professionals in Nederland kunnen IRMA-meet voor vertrouwelijke medische videogesprekken met patiënten gebruiken.

Toon meer

Hoe het werkt

Stap 1

Host bewijst wie hij/zij is

De host zet een bijeenkomst op via deze website en maakt zichzelf bekend via de IRMA app.

Stap 2

Host kiest de naam van de bijeenkomst

De host kiest een naam/omschrijving voor de bijeenkomst en krijgt dan een link voor die bijeenkomst.

Stap 3

Host verstuurt de link van de bijeenkomst

De host verspreidt zelf de link van de bijeenkomst onder de beoogde deelnemers, bijvoorbeeld via e-mail of chat.

Stap 4

Deelnemers maken zich bekend

Als een deelnemer op de link klikt, zal deze gevraagd worden om zichzelf te identificeren via IRMA

Stap 5

Participants enter meeting

Elke deelnemer neemt automatisch deel aan de vergadering, De geverifieerde attributen van iedereen in de vergadering zijn zichtbaar.

Stap 6

Host zit bijeenkomst voor

Zonodig kan de host (ongewenste) personen uit het gesprek verwijderen.

Wat krijg je voor niks

Een beperkte versie van IRMA-meet is gratis beschikbaar. Binnenkort zal er ook een betaalde versie komen, met meer opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld, een host kan daarin selecteren welke persoonlijke gegevens deelnemers moeten onthullen om mee te kunnen doen. In de gratis versie:

  • onthult de host de eigen naam en e-mail adres
  • blijft de link van de bijeenkomst 24 uur lang bruikbaar
  • is slechts één actieve link per host mogelijk
  • onthullen ook deelnemers hun naam en e-mail adres
  • kunnen maximaal 6 personen deelnemen aan een gesprek, inclusief de host
  • zijn geen opties beschikbaar van het gebruikte video platform BigBlueButton en kunnen i.h.b. geen video gesprekken opgenomen worden.

Privacy policy

De IRMA-meet dienst wordt in samenwerking tussen het bedrijf ProcoliX en de stichting Privacy by Design aangeboden. ProcoliX en de stichting zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, maar alleen ProcoliX is de verwerker van de gegevens: het is de host voor de servers (voor BigBlueButton video, voor IRMA authenticatie, voor e-mail en voor de webpagina's) die de relevante persoonsgegevens verwerken. De stichting Privacy by Design is geen verwerker van persoonsgegevens in het kader van IRMA-meet.

IRMA-meet video gesprekken zijn op twee manieren beschermd.

  • De verbindingen voor de video, audio en andere signalen tussen gebruikers en ProcoliX worden versleuteld, via de software van BigBlueButton.
  • Hosts en deelnemers in IRMA-meet maken zich bekend met IRMA. Het soort persoonlijke gegevens en hun betrouwbaarheid kan verschillen per bijeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de host en de deelnemers om te beoordelen of deze gegevens voldoende zekerheid verschaffen.

Hosts en deelnemers in IRMA-meet maken zich bekend met IRMA. Het soort persoonlijke gegevens en hun betrouwbaarheid kan verschillen per bijeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de host en de deelnemers om te beoordelen of deze gegevens voldoende zekerheid verschaffen.

ProcoliX verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijnvoor de IRMA-meet dienst. In heb bijzonder slaat Procolix geen inhoudvan bijeenkomsten op, zoals video, audio, chat, presentaties, gedeelde schermen, enz. De mogelijkheid (voor hosts) om video gesprekken op te nemen is in deze eerste versie van IRMA niet beschikbaar. Ook persoonsgegevens uit authenticatie met IRMA, om toegang te krijgen tot IRMA-meet gesprekken, worden door ProcoliX niet langer dan de bijeenkomst opgeslagen. Andere, technische persoonsgegevens, zoals IP-adressen worden opgeslagen en verwijderd volgens het algemene beleid van ProcoliX. Wanneer alles normaal verloopt worden deze gegevens na 2 dagen verwijderd.

ProcoliX kan de host van een bijeenkomst vragen of diens naam en/of e-mail adres bewaard mag blijven met het doel om hem/haar op de hoogte te houden en te informeren over toekomstige ontwikkelingen m.b.t. IRMA-meet. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van vrij gegeven toestemming.

Statistische informatie over IRMA-meet video gesprekken (duur, aantallen deelnemers, aantallen gesprekken per dag/week/maand/jaar, herkomst enz.) kan geaggregeerd worden door ProcoliX en kan door ProcoliX en de stichting Privacy by Design gebruikt worden voor documentatie en presentaties. Zonodig kunnen IRMA-meet gegevens ook gebruikt worden voor technische doeleinden, zoals onderhoud en optimalisatie, maar worden verwijderd na maximaal 2 dagen.

Technische veranderingen in het IRMA-meet systeem, of eventuele nieuwe diensten, kunnen leiden tot een aanpassing van deze privacy policy. ProcoliX en de stichting Privacy by Design behouden zich het recht voor om dergelijke wijzigingen door te voeren en zullen de nieuwe privacy policy zo snel mogelijk via deze pagina bekend maken.

Voor eventuele vragen, opmerkingen, of klachten over deze verwerkingen door ProcoliX ten behoeve van IRMA-meet kan contact opgenomen worden met ProcoliX op info@irma-meet.nl. Voor klachten over de verwerking van gegevens door ProcoliX kan ook contact opgenomen worden met de Autoriteit Persoonsgegevens.